Съвременни методи за имплантиране

Удоволетворението на пациента е цел на нашето имплантно лечение

зъбни импланти


В съвременната имплантология има три метода на имплантиране, базирани на няколко фактора, които съдържат възможността за постигане на първоначална стабилност на импланта.

1. Едноетапно, имедиатно (непосредствено) имплантиране

зъбни импланти

При този метод, който много автори определят като "имплантология без хирургия", поставянето на зъбния имплант се извършва непосредствено след изваждането на зъба. Костната алвеола се разпробива малко в дълбочина, ако е необходимо, след което се калиброва и в нея се завинтва зъбния имплант.

В съвременната имплантология все повече навлизат концепциите за имедиатното (непосредствено) имплантиране, а също и за ранно натоварване на имплантата, при който веднага след поставянето му се изработва и короната.

Случай на имедиатно имплантиране при фрактуриран зъб

2. Едноетапно, отложено, открито имплантиране

Прилага се при вече обеззъбени участъци на челюстите, като импланта се поставя в костта директно през лигавицата. Едновременно се поставя и надстройката, която остава да се показва над лигавицата. Оздравителният процес може да продължи от дни до 3-4 месеца.

3. Двуетапно, отложено, покрито имплантиране

Tова е класическият метод на имплантиране и се прилага при всички рискови случаи, изискващи висока прецизност. При него предварително костта се оголва, поставят се имплантатите и след това се покриват с отпрепарираната лигавица. Изчаква се пълната остеоинтеграция (от 3 до 6 месеца) и на втори етап следва хирургическата процедура на разкриване на импланта и поставяне на надстройката. Методът удължава лечението, но позволява качествено интегриране на импланта и има гарантирана успеваемост.

Добрата оценка и правилно планиране на имплантното лечение води до предсказуеми резултати.

В практиката много често се прилагат и помощни оперативни техники в съчетание с гореописаните методи: