СИНУС ЛИФТИНГ (повдигане на синуса с костно присаждане)

Много често количеството кост в областта на горните кътни зъби е недостатъчно, за да може да се постави и най-късия имплант. Синусите от двете страни на носа са твърде близо до челюста.Единственият възможен начин за поставянето на импланти в тази част е като се извърши предварително костно присаждане с повдигане на синусите (sinus lifting).

синус лифтинг

 

Какво представлява това?

Операция, при която мембраната на пода на синуса се повдига и освободеното пространство се запълва с подходящ костен материал. Достъп до мембраната може да се осъществи по два начина:

 • странично на челюста - така наречен открит, латерален синус лифт.
 • отдолу, откъм зъбите - и се нарича закрит, крестален синус лифт.

Прилагането им става по стриктни индикации.

Подготовка

Много важна е преценката на имплантолога , кой метод да приложи в конкретния случай. За целта е необходимо да се огледа синуса триизмерно с помоща на компютърна томография.Тя ще позволи да се измерят точно височината и ширината на съществуващата кост и да се оцени синусната лигавица. Обмисля се и точно каква костна присадка ще се използва.

Какво става след операцията?

Симптомите много зависят от приложената методика.

Откритият синус лифт е по-инвазивен метод и постоперативната симптоматика е по-изразена. Протича с подуване и оток на съответната страна на челюстта. Може да кърви от устата или от носа. За да остане лигавицата на носа влажна и спокойна, се налага ползването на подходящ спрей за нос. Много е важно да се предотврати кихането, което може да размърда костозаместващия материал или да разхлаби шевовете. Ползват се още и болкоуспокояващи, антибиотици, антисептични разтвори за устата.

Рискове

 • Основният риск при синус лифт е перфориране или скъсване на синусната мембрана. Ако то е голямо и невъзможно да се поправи , наложително е спиране на операцията и да се остави да зарасне.
 •  По-рядко, но винаги съществува риск от инфекция.
 •  При хронични синузити риска от усложнения е голям, ако лигавицата е променена и нелекувана. Сезонните алергии трябва да се избягват с подходящо планиране.
 • В зависимост от присадъчния материал понякога той не интегрира пълноценно и не се получава кост с добро кръвоснабдяване в него. В последствие поставените импланти в тази област са обречени на неуспех.

В нашата клиника

предпочитани и застъпени са методите, които съчетават в себе си предимства на открития и закрит синус лифтинг. Това са доразвити техники от конвенционалните методики с някои новаторски решения. Приемливи са, защото имат минимални рискове, с по-малка инвазивност и най-ниски оперативни последици за пациента.

 •  "минимално инвазивна техника без водно охлаждане" - опростен метод, при който може да се извърши множествено имплантиране дори без да се отваря ламбо. Прави се множествен достъп до пода на синуса , повдига се и се запълва с автогенна кост, събрана при изборването (с бавни обороти и без водно охлаждане).
 •  "метод на реконструкция на челюстната кост" - същественото тук е оформянето на костен блок - при което фрагмент от пода на синуса, заедно с мембраната се повдигат от импланта.

Тези методи са приложими дори при силно редуцирана кост с остатъчен обем и височина 4-6 мм.

Предимства

 • избягва се отока и подуването на лицето;
 • не е необходимо допълнително чужд костен материал;
 • използва се местна, собствена кост с предимствата за по-бърза регенерация;
 • не се нарушава кръвоснабдяването на оперирания участък;
 • риска от инфекция е намален;
 • времето необходимо за възстановяване е скъсено.