Образна диагностика

В съвременната дентална медицина диагностицирането и комплексното лечение на заболяванията в лицево-челюстната област, както и извършването на хирургичните операции, са немислими без използването на най-съвременни техники и технологии.

зъбни импланти - образна диагностика
Дигитален рентгенов апарат с интраорален сензор

С този апарат в нашата практика се постига високо качество на образа, видим на монитор и с минимална доза облъчване. Това ни помага за доброто позициониране на имплантата спрямо съседни зъби и кухини и за контрола на оздравителният процес след имплантирането.зъбни импланти - Панорамна рентгенография
Панорамна рентгенография на челюстите (ортопантомография)

При планирането на всяка оперативна интервенция е необходимо да се определи положението на мандибуларния канал, синусите и най общо обема кост на челюстите. За това тя е задължително необходима, а понякога и единствено достатъчна за имплантното лечение.Компютърна томография

зъбни импланти - Компютърна томография

При този вид рентгенография с помощта на компютър се получава детайлен образ на срезове от челюстта (през 2 мм). От това множество срезове се получава най-пълна и точна информация за състоянието на алвеоларната кост:

  • височина и ширина на алвеоларната кост;
  • местоположение на важни анатомични структури: мандибуларен канал, форамени, синуси;
  • възможност за разграничаване на разлики в рентгеновата плътност на тъканите от 0,5 %;
  • компютърното увеличаване на контрастта дава възможност на зрението да вижда структури с малки размери.

В близост до нашата практика се намира модерна рентгенова лаборатория, която за кратко време ще направи необходимите изследвания за Вас.