Клиничен случай

Имедиатно имплантиране при фрактуриран зъб

Зъбни-импланти1. Едновременно с изваждането на зъба се поставя импланта
Зъбни-импланти2. След 4 месечно зарастване се оформя гингивата
Зъбни-импланти3. Избор на подходяща надстройка
Зъбни-импланти4. Фиксиране на надстройката
Зъбни-импланти5. Поставяне на короната
Зъбни-импланти6. Финален изглед