Какво включва лечението със зъбни импланти?

След подробен преглед на Вашите зъби и уста се взема решение за имплантно лечение. Извършва се пълна диагностика и анализ на взетите отпечатъци и рентгенографии. Обяснява се на пациента избрания план и приблизителните разходи по лечението. Ако бъде одобрен, операцията може да започне.зъбни импланти

След поставяне на местна упойка внимателно се разкрива костта, за да е възможно поставянето на импланта в нея. Мястото се подготвя, имплантът се поставя и след това венецът се зашива. Имплантирането наподобява като усещане ваденето на зъб. В зависимост от конкретната ситуация, за стабилното закотвяне на имплантите са необходими от 3 до 6 месеца. След това към импланта се завинтва пънче и върху него се фиксира корона или протеза.

Предварителни или съпътстващи имплантацията процедури се налагат, когато има проблеми в състоянието на венците и челюстната кост. Когато изваждането на един или няколко зъба не е последвано от бързо имплантиране в рамките на година, обеззъбеният участък от костта атрофира. Това може да стане пречка за поставяне на имплант, поради липса на нужната височина и ширина на костта. Тогава е необходимо да се направи предварително присаждане на кост. Това става отново по хирургичен път, като под венеца се поставя костозаместителна зърнеста субстанция (присадка - изкуствена или собствена, взета от самия пациент), която трябва да се интегрира (срастне) с костта. По този начин се увеличава нейния обем за гарантиране на едно трайно и естетично имплантно лечение.