Имплантология при недостатъчен обем кост

След екстракция на зъбите алвеоларната кост променя своята анатомия. Тези промени са строго индивидуални и са от голямо значение при съставяне на плана на лечение. Ако искаме да постигнем дългогодишен траен резултат с нашето имплантно лечение, трябва да имаме достатъчно кост. Ако тя е налице, то нещата са прости и ясни.

Аугментация

Но ако няма достатъчно количество костна тъкан, необходимо е предварително изграждане на костта до степен, отговаряща на критериите за една имплантация с добра прогноза. Този процес се нарича още аугментация. За тази цел на желаното място се поставя допълнително кост или заместващ костта материал (понякога едновременно и двете), като там започва физиологично преструктуриране на челюстната кост.

зъбни импланти при недостатъчен обем кост

Водена костна или тъканна регенерация

Важно място в съвременната стоматология заема аугментацията на костни дефекти в комбинация с различни мембрани за водена (направлявана) костна или тъканна регенерация (GBR – Guided Bone Regeneration, GTR – Guided Tissue Regeneration). Тя може да бъде:

  • Едноетапна – когато се извършва едновременно с поставяне на импланта (при по-малки костни дефекти);
  • Двуетапна - първо се увеличава обема на челюстната кост и на втори етап се извършва имплантирането.

Ръчна експанзия

зъбни импланти - ръчна експанзия

Друго решение, прилагано при недостатъчно количество кост (недостатъчна дебелина на алвеоларната кост) е методът на ръчна експанзия. При него се използва специален комплект от костни експандери (Bone expander set) с различна дебелина. Целта е:

  • да бъде подобрена костната плътност, а с това и първичната стабилност на импланта;
  • да се осигури по-голяма сигурност на хирурга, да се намали риска от фрактура на костта, да се избегне засягане на максиларния синус;
  • най-важното е, че няма допълнителна загуба на кост, а се осигурява достатъчно пространство за поставяне на импланта.

И нека доуточним:

Това са помощни оперативни методи, с които се цели постигане на трайно и стабилно имплантно лечение.