Изискват ли поддръжка зъбните импланти?

зъбни имплантиКакто през периода на срастване на зъбния имплант и костта през първите 3-6 месеца, така и след протезирането имплантите изискват подръжка и проследяване. За целта се препоръчват профилактични прегледи поне 2 пъти в годината.

Специално внимание се отделя на състоянието на венеца, имплантите и околните зъби. Рентгенографски се оценява състоянието и нивото на прилежащата кост. В случаите, когато даден имплант не срасне и се разклати, трябва незабавно да се отстрани, което става лесно и безболезнено. Изчаква се мястото да зарасне и се обсъждат варианти за протезиране или ново имплантиране.

Дълготрайният успех на имплантното лечение изисква преди всичко поддържане на добра ежедневна орална хигиена. Необходимо е ежедневно почистване около импланта със специални интердентални четки.